Το SEATRAC είναι η μοναδική διάταξη στον κόσμο που παρέχει τη δυνατότητα της αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Η διάταξη αυτή προστατεύεται με δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε Ε.Ε. και Η.Π.Α.. Η ΤΟΒΕΑ, ως αποκλειστικός δικαιούχος της άδειας χρήσης της παραπάνω ευρεσιτεχνίας, έχει αναλάβει την παραγωγή και τη διάθεση του SEATRAC.

Στο προτεινόμενο ερευνητικό έργο, η ΤΟΒΕΑ, σε συνεργασία με τους ερευνητικούς φορείς που συμμετέχουν στην Σύμπραξη, αξιοποιώντας περαιτέρω τη θέση της διάταξης SEATRAC στην παραλία, σκοπεύει να δημιουργήσει μία νέα βελτιωμένη έκδοση του εν λόγω προϊόντος. Ένα σύνολο αισθητήρων, οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι πάνω στη διάταξη SEATRAC, θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για όλους όσους θα επιθυμούν να επισκεφθούν την εκάστοτε παραλία. Το σύνολο των πληροφοριών θα διατίθενται μέσω διαδικτύου στις τουριστικές επιχειρήσεις, σε δήμους και σε πολίτες που επιλέγουν για αναψυχή παραθαλάσσιες περιοχές. Στόχος είναι οι δυνητικοί επισκέπτες παραθαλάσσιων περιοχών να έχουν στην διάθεσή τους μία σειρά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (on real-time) που θα τους βοηθήσει να κάνουν τη βέλτιστη επιλογή με γνώμονα την αναψυχή αλλά και την ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχονται πληροφορίες για:

  • Θερμοκρασία νερού και αέρα,
  • Επίπεδα UV ακτινοβολίας,
  • Ένταση και κατεύθυνση ανέμου,
  • Πανοραμική εικόνα της παραλίας,
  • Ελεύθερες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ,
  • Αποτελέσματα μικροβιολογικής ποιότητας θαλασσινού νερού.

Ένας από τους βασικότερους στόχους του έργου είναι η παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες της παραλίας για την ποιότητα του θαλασσινού νερού. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί μία μονάδα η οποία θα ενσωματώνεται στη διάταξη SEATRAC για την καταγραφή της μικροβιολογικής και ιολογικής ποιότητας του θαλασσινού νερού. Συγκεκριμένα, για τον έλεγχο της ποιότητας του θαλασσινού νερού θα γίνονται αναλύσεις για την ανίχνευση Ε.coli, εντερόκοκκων και αδενοϊών.

Επίσης, εξίσου σημαντικός στόχος για το έργο είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στην ακτή, όπως κατάσταση της θάλασσας (κυματισμός), εικόνα για την πυκνότητα του πλήθους, διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και άλλες πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί ένα σύστημα αισθητήρων σταθερά συνδεμένων στο SEATRAC αλλά και ένα σύστημα drone το οποίο θα έχει ως αφετηρία του τη διάταξη SEATRAC και θα είναι σε θέση να παρέχει πανοραμικές λήψεις της παραλίας (σε απόσταση τέτοια ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα) καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.

ETPA-EPANEK-ESPA Banner
Skip to content